Bränsle i kroppen

Under de senaste åren har det blivit mycket populärt med olika dieter där man ska hålla sig långt borta från kolhydrater och äta en proteinrik kost istället, bland annat stenålderskost, Paleo, 80-20-dieten etc. Livsmedel som innehåller mycket kolhydrater är bröd, potatis, pasta, ris och socker.

Fakten är att kolhydrater spelar en viktig roll i din kropp, där majoriteten av dina vitala organ använder kolhydrater som bränsle och stabiliserar ditt blodsocker.

Hjärnan

Kolhydrater är hjärnans och nervsystemets enda energikälla. Om hjärnan inte får tillräckligt med kolhydrater försämras koncentrationsförmågan och varken hjärnan eller nervsystemet kan fungera optimalt.

Hjärta:

Ditt hjärta använder både fett och kolhydrater som bränsle.

Muskler:

Musklerna använder också kolhydrater som bränsle och är den viktigaste energikällan för musklerna, särskilt under högintensiv träning. Musklerna använder också fett som energikälla. Det bör noteras att kolhydrater och fett är energikällor, medan protein är en byggsten i musklerna.

Kolhydrater är alltså viktiga för kroppen och hälsan. Det är en del av en hälsosam kost med fördel mellan protein och fett. Kom ihåg att äta grova kolhydrater!