Curls i maskin

Denna övning är en av de bästa övningarna för att isolera och känna bicepsrörelsen. På detta sätt tränar du din biceps curl. Övningen är ett bra sätt att pumpa musklerna. 

Guide till curls i maskin:

  1. Sitt ner och ta tag i stången eller handtagen med ett underhandsgrepp
  2. Armarna ska peka rakt fram mot stången och armbågarna ska vila på kudden
  3. Inandas och lyft stången
  4. Andas ut medan du långsamt sträcker ut armarna igen
  5. Upprepa övningen

Viktigt för curls i maskin: För att undvika inflammation i senorna får du inte sträcka ut armarna helt under övningen

Fakta om Curls i maskin:Övningen tränar även brachialis (muskeln mellan biceps och triceps) och i mindre utsträckning brachioradialis (muskeln i underarmen) och pronator teres (muskeln i underarmen). 

Goda råd för Curls i maskin: Muskelspänningen är mycket intensiv i början av övningen, så värm upp med lätta vikter. Du kan också prova denna övning med en arm.