Håll dig lugn och lev längre

Håll dig lugn och lev längre

Personer som är fysiskt aktiva, lugna och medvetna, och som är bra på att hantera sitt dagliga liv, lever längre än de som har en mindre positiv personlighet och är nervösa, arga eller ängsliga.

Detta är forskarnas slutsats efter 50 års observation av amerikanska män och kvinnor. Att sträva efter känslomässig stabilitet och en samvetsgrann och aktiv livsstil kan bidra till att minska risken för sjukdomar, öka livstillfredsställelsen och, viktigast av allt, avsevärt öka livslängden.

Studien leds av forskare från National Institute on Aging USA, som bedömde personlighetsdrag hos totalt 2 459 generellt friska personer som deltog i Baltimore Longitudinal Study of Aging från 1958.

Dessa uppgifter, som samlades in från deltagarna (som då var mellan 17 och 98 år gamla), låg till grund för en jämförelse av specifika personlighetsdrag och livslängden hos de 943 deltagare som dog under den 50-åriga studieperioden.

De män och kvinnor som låg över genomsnittet när det gäller bland annat allmän aktivitet och emotionell stabilitet levde vanligtvis 2-3 år längre än de som låg under genomsnittet enligt samma parametrar.

Källa: Psychosomatic Medicine