Hur kvinnor lever längre

Mer än hälften av de kvinnor som dör tidigt i cancer och hjärtsjukdomar skulle med största sannolikhet ha kunnat leva ett normalt långt liv om de hade följt fyra enkla leverregler.

  1. Inte rökt
  2. Stabil vikt
  3. Regelbunden motion
  4. Hälsosam kost med mycket lite rött kött och transfetter.

En grupp amerikanska forskare förklarar vikten av hälsosamma vanor utifrån noggranna observationer av förhållandet mellan livsstil och livslängd.
Genom att studera nästan 80 000 kvinnor i åldern 34-59 år har forskarna identifierat några av de saker som gör att kvinnor dör i förtid, studien visar att det verkar vara framför allt vara rökning som påverkar mest.

Forskningsgruppen uppskattade att 28 av de dödsfall som registrerades under studieperioden hade kunnat undvikas om kvinnorna aldrig hade rökt.

55 e av dödsfallen hade kunnat undvikas om kvinnorna, förutom att undvika rökning, hade motionerat regelbundet, ätit förnuftigt och hållit sig inom normalviktsgränserna.

Här på apuls hoppas vi innerligt att ovan redovisad fakta kan ge en rökare eller två mod att sluta röka.

Källa: British Medical Journal.

Bonus: Pistagenötter är bra för hjärtat
Hjärtat gynnas av många saker, till exempel pistagenötter, visar ny forskning från USA. De välsmakande gröna nötterna har visat sig ha en unik förmåga att kunna sänka kolesterolnivåerna i kroppen.

Källa: Science Daily, USA.