Löpning gör dig smartare

Ny forskning visar att löpning kan ge dig nya hjärnceller och ökad intelligens
Den gamla myten om att muskelmassa och intelligens inte har något samband är utan tvekan en sanning med modifikationer. Forskningen om kopplingen mellan hjärncellsproduktion och motion pågår fortfarande, till exempel när det gäller förebyggande av demens och hjärt- och kärlsjukdomar. Och nu finns det mer kött på argumenten för varför det är så bra att till exempel springa. 

Ny forskning visar att aerob aktivitet som löpning orsakar en kraftig ökning av blodrörelsen i hjärnan, vilket kan hjälpa till att bilda nya hjärnceller (neurogenes). Och det finns vissa bevis som tyder på att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och förmågan att minnas. Löpning och andra former av aerob träning har i tester på både råttor och män visat sig bidra till nya hjärnceller i de delar av hjärnan som är kopplade till minne och tänkande. Ännu ett starkt argument för att hoppa i löparskorna. Eftersom styrketräning inte ger samma ökning av blodrörelsen är det få forskare som har trott att styrketräning skulle kunna ha samma effekt. Men nya studier visar på motsatsen.

Skickligt med löpning
Det är inte lätt att jämföra människodjur med djur, men forskare från Universidad Federal De São Paulo i Brasilien har gjort experiment med råttor för att ta reda på hur ökad muskelmassa påverkar råtthjärnan. Vid det årliga mötet i Society for Neuroscience presenterade forskarna ett experiment med grupper av råttor där en grupp fick extra vikt på svansen och sedan klättra upp och ner för en stege fem gånger i veckan, en annan grupp råttor sprang runt på löpband, medan den sista gruppen råttor inte utsattes för någon fysisk ansträngning. Efter åtta veckor hade de löpande råttorna mycket högre nivåer av BDNF (Brain Derived Neutropic Factor) - en tillväxtfaktor som anses främja bildandet av nya celler - än de stillasittande råttorna. Samma sak gällde för råttorna som hade vikter fastspända på svansen. Det visade sig att de fysiskt aktiva råttorna, oavsett om de släpade på vikter eller sprang, presterade bättre i tester av minne och inlärning än de råttor som inte var fysiskt utmanade. Om vi antar att samma sak gäller för oss människor kan löpning och styrketräning hjälpa oss att minnas och lära oss bättre. Så på det hela taget behöver vi bara börja springa och styrketräna mycket.