Press med hantel i snedställning

Incline Dumbbell Press är en övning som är ett mellanting mellan incline press och flyes på en lutande bänk. Övningen tränar och sträcker pectoralismuskeln (bröstmuskeln), särskilt den övre delen. Den tränar också den främre delen av deltoideus (axeln) och triceps samt serratus anterior (en muskel som har sitt ursprung på ytan av bröstkorgens första till åttonde revben) och pectoralis minor (den lilla bröstmuskeln).

Guide till hantelpress i snedställning:

  1. Lägg dig på en sned bänk med böjda armbågar. 
  2. Håll hantlarna med ett överhandsgrepp 
  3. Inandas och sträck armarna uppåt och inåt
  4. Andas ut medan du gör övningen
  5. Upprepa övningen, t.ex. 15x3

Viktigt för hantelpress i lutning: lutningen bör vara i en vinkel på mindre än 60 grader för att undvika att övningen blir för främre för deltoideus

Goda råd för Hantelpress: Om du vill isolera den övre delen av bröstet ytterligare kan du välja att rotera underarmarna så att hantlarna och handflatorna är vända mot varandra. 

Denna övning är både en bröst- och axelövning.